Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Projekty unijne – podstawowe terminy:
  • dokumentacja projektowa,
  • cykl życia projektu,
  • zespół projektowy.
 • Budżet projektów:
  • budżetowanie projektów,
  • tworzenie badań dostępności wsparcie ze środków dotacji unijnych,
  • rozliczanie projektu unijnego,
  • księgowość projektu.
 • Zarządzanie projektami:
   • zarządzanie ryzykiem w tworzeniu projektów unijnych,
   • szybkie i skuteczne przeprowadzanie badań rynkowych,
  • monitoring projektu.
 • Tworzenie projektów, pisanie wniosków:
   • redakcja wniosku unijnego,
  • tworzenie bazy danych funduszy,
  • promocja projektu unijnego,
  • specyfika projektów i wniosków unijnych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie