Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy pracy w programie AutoCAD:
   • podstawowe definicje związane z pracą w programie AutoCAD,
  • operacje na plikach AutoCAD,
 • Tworzenie prostych obiektów:
  • techniki kreskowania, wypełnienia i przykrycia,
  • edycja obiektów tekstowych.
  • tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
 • Manipulowanie obiektami:
   • zaznaczanie, zarządzanie i modyfikacja obiektów,
   • stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego (rysowanie precyzyjne i wymiarowanie),
  • zarządzanie danymi graficznymi.
 • Wydruk:
  • dostosowanie arkusza przestrzeni papieru,
  • ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie