Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Zakładanie firm:

 • omówienie podstaw przedsiębiorczości, definicje i pojęcia (mały, średni przedsiębiorca), motywy wyboru własnego biznesu;
 • biznesplan jako narzędzie pozyskania środków finansowych –  struktura biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego i oceną przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • charakterystyka zespołu założycielskiego, kadry – kultura organizacyjna przedsiębiorstw;
 • system finansowo-księgowy dla nowo powstałych firm;
 • charakterystyka Leasingu – pojęcie, rodzaje, cywilnoprawne uregulowania transakcji leasingowych, zalety leasingu, porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego;
 • omówienie umiejętności podejmowanie działalności gospodarczej (Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – niezbędne zgłoszenia i dokumenty);
 • omówienie pojęcia Faktoringu (rodzaje, dostępność dla przedsiębiorców);
 • charakterystyka Franchisingu (pojęcie, zalety i wady, dostępność dla przedsiębiorców).

Przedsiębiorczość:

 • charakterystyka przedsiębiorczości międzynarodowej, omówienie pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim;
 • cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć;
 • podział przedsiębiorstw ze względu na formę prawną oraz rodzaj działalności;
 • fundusze europejskie – możliwości wsparcia Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • charakterystyka finansów przedsiębiorstwa, w tym formy finansowania działalności gospodarczej (kredyty bankowe, pożyczki);
 • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (działanie, warunki udzielania poręczeń i gwarancji).

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie