Podstawowy kurs HTML

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu hipertekstowego języka znaczników (HTML), a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • HTML – podstawowy:
  • standardy, edytory, podstawowe znaczniki,
  • wskazówki do projektowania stron,
  • projektowanie stron,
  • serwer – podstawowe informacje,
  • kompatybilność przeglądarki.
 • HTML – tworzenie pliku:
  • poszczególne znaczniki,
  • wprowadzanie podziałów i list,
  • formatowanie tekstu,
  • umieszczanie komentarzy.
 • Znacznik etykiety:
  • pojęcie hyperlinku,
  • tworzenie i umieszczenie odsyłacza do innej strony,
  • tworzenie odsyłacza w dokumencie,
  • zdjęcie jako odsyłacz.
 • Tworzenie, dodawanie obiektów i obrazów:
  • zamieszczanie obrazków na stronach,
  • wtapianie obrazków w strony,
  • atrybuty wysokości oraz szerokości,
  • ustawienie zdjęć względem tekstu,
  • formaty plików oraz pobieranie treści,
  • kolory stron oraz tła.
 • Tworzenie tabeli:
  • dodawanie ramki,
  • zmiana grubości ramki,
  • centrowanie tabeli na stronie,
  • nagłówki kolumn,
  • umieszczanie tabeli na stronie,
  • kolor tła.
 • Wyszukiwarki internetowe:
  • podstawowe informacje,
  • publikowanie i pozycjonowanie strony,
  • nawigacja w sieci.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.