Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Produkcja:

 • planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne produkcji,
 • produkty – cykl życia produktu,
 • zasoby ludzkie, zdolności produkcyjne a  wyposażenie,
 • charakterystyka typów produkcji i sposoby ich planowania,
 • przygotowanie produkcji: organizacja, technologa i konstrukcja,
 • omówienie nowoczesnych metod wspomagających planowanie i harmonogram produkcji – metodologia Lean.

Dystrybucja:

 • prognozowanie, plan sprzedaży i produkcji (charakterystyka głównego planu produkcji),
 • MRP, MRP II, ERP,
 • analiza ograniczeń,

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.