Instalator urządzeń i systemów światłowodowych i TV/SAT

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu instalowania urządzeń i systemów światłowodowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • zabezpieczenia techniczne,
 • koncesja MSW,
 • wymagania dla systemów alarmowych,
 • budowa elektronicznych systemów zabezpieczeń,
 • rodzaje centrali alarmowych i ich klasyfikacja,
 • dobór elementu systemu (manipulator, sygnalizator optyczno-akustyczno-zewnętrzny oraz wewnętrzny, multimetr cyfrowy, wyłącznik nadmiarowo-prądowy),
 • realizacja elementów Inteligentnego Budynku,
 • rodzaje napięć i prądu,
 • analiza zagrożeń,
 • rodzaje kabli instalacyjnych,
 • rezystancja,
 • lutownica transformatorowa,
 • ściągacz izolacji,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania dedykowanego,
 • połączenie centrali alarmowej,
 • analiza awarii i uszkodzeń oraz sposoby naprawy i usuwania usterek.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.