Specjalista ds. hotelarstwa

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania hotelem, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • praca w hotelarstwie – zakres obowiązków zarządcy,
 • zarządzanie obiektem hotelarskim: budowa stanowisk i zespołu ludzkiego, efektywna organizacja pracy;
 • profesjonalna recepcja – obsługa gościa hotelowego przez dział recepcji w tym kategorii VIP, obsługa niepełnosprawnego gościa hotelowego,
 • odpowiedzialność za mienie i bezpieczeństwo,
 • zasady BHP,
 • obiektywna ocena jakości wykonywanej pracy,
 • e-klient a klient, tworzenie pozytywnej reputacji w sieci internetowej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.