Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy pracy w programie AutoCAD:
   • podstawowe definicje związane z pracą w programie AutoCAD,
  • operacje na plikach AutoCAD,
 • Tworzenie prostych obiektów:
  • techniki kreskowania, wypełnienia i przykrycia,
  • edycja obiektów tekstowych.
  • tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
 • Manipulowanie obiektami:
   • zaznaczanie, zarządzanie i modyfikacja obiektów,
   • stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego (rysowanie precyzyjne i wymiarowanie),
  • zarządzanie danymi graficznymi.
 • Wydruk:
  • dostosowanie arkusza przestrzeni papieru,
  • ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ