Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Kiedy komunikacja zawodzi? – studium przypadków.
 • Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania (bariery wewnętrzne osobiste i wewnątrz organizacji).
 • Cel komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań:
  •  wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza – planowanie – działanie”,
  •  cele organizacji a cele osobiste w komunikacji,
  •  przekaz informacji a wpływ na pracę współpracowników,
  •  spojrzenie całościowe na proces komunikacji.
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  •  techniki „dbałości” w komunikacji – ćwiczenie: „przekonaj mnie”,
  •  pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu),
  •  informacja a interpretacja w komunikacji,
  •  komunikowanie swojego stanowiska i opinii (wprost czy nie?).
 • Techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce:
  •  dopasowanie technik i własnego stylu do celu komunikacji,
  • przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość”,
  •  „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji:
  – pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  – spójność komunikatów,
  – odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.
 •  Opracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych – wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ