Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin.

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Sieci lokalne:
  • rodzaje sieci,
  • łącza sieciowe,
  • modele OSI i DoD,
  • protokoły sieciowe,
  • adresacja IP i diagnostyka poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP,
  • środowiska sieciowe,
  • sprzętowe składniki sieci.
 • Systemy operacyjne dotyczące sieci:
  • rodzaje licencji Windows Server 2008,
  • instalacja systemu Windows Server 2008 R2,
  • konfiguracja serwera jako kontrolera domeny,
  • system operacyjny Linux.
 •  Bezpieczeństwo w zarządzaniu danymi i dostępem do zasobów:
  • konta użytkowników,
  • zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej,
  • polityka bezpieczeństwa.
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  • konfiguracja urządzeń sieciowych,
  • telefonia internetowa – VOiP,
  • zabezpieczenia zasobów sieciowych.
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych:
  • monitorowanie działania sieci,
  • narzędzia diagnostyczne,
  • rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny (narzędzia diagnostyczne),
  • rozwiązywanie problemów.
  • przykładowe problemy dostępu do sieci i metody ich rozwiązania.
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
  • cele modernizacji sieci,
  • etapy tworzenia projektu modernizacji sieci.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ