Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem:
  • znajomość i obsługa głównych komponentów komputera (myszy, klawiatury, monitora, płyt CD/DVD) oraz sprzętu peryferyjnego (drukarki, pendrive’a, skanera),
  • historia systemów Windows i umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, 7),
  • umiejętność konfigurowania aplikacji (poprawnej instalacji, deinstalacji),
  • omówienie typów kont użytkowników oraz praw dostępu, administrowanie systemem,
  • rozwiązywanie najczęstszych problemów z oprogramowaniem i sprzętem.
 • Poczta elektroniczna, wyszukiwanie i wykorzystanie z informacji oraz multimediów.
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych – w tym: edycja i publikacja a prawa autorskie.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych i obróbka materiałów multimedialnych – aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu:
  • transfer materiałów multimedialnych do komputera,
  • przegląd formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
  • korzystanie z komputera a zdrowie fizyczne i psychiczne (sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych),
  • zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu,
  • zabezpieczenia antywirusowe.
 • Podstawy e-nauczania:
  • przegląd platform e-nauczania (korzystanie z dziennika elektronicznego),
  • publikowanie treści dydaktycznych,
  • kontrola aktywności ucznia,
  • portale edukacyjne: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ