Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podnoszenie jakości obsługi Klienta:
  • właściwa postawa i zasady w obsłudze Klienta – zagadnienia problematyczne,
  • zyski płynące z efektywnej obsługi.
 • Skuteczny telemarketing:
  • czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu – trafna identyfikacja potrzeb Klienta,
  • język korzyści,
  • budowa efektywnych prezentacji,
  • cechy i umiejętności skutecznego sprzedawcy.
 • Efektywna komunikacja:
  • proces komunikacji i jego cel,
  • fazy komunikacji,
  • elementy komunikacji w rozmowie telefonicznej (emisja głosu, tempo mówienia, dynamika wypowiedzi, ton i siła głosu, modulacja głosu, intonacja).
 • Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej:
  • etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej,
  • tworzenie dobrego pierwszego wrażenia,
  • nawiązywanie kontaktu, badanie potrzeb i motywów zakupu Klienta,
  • przedstawienie oferty,
  • pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji Klienta,
  • finalizacja sprzedaży.
 • Taktyki i techniki skutecznej sprzedaży:
  • rodzaje postaw sprzedawcy – cel rozmowy sprzedażowej,
  • świadoma argumentacja a rezygnacja,
  • łagodzenie zastrzeżeń Klienta,
  • budowanie zaufania rozmówcy,
  • najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych.
 • Pozyskiwanie informacji od rozmówcy:
  • identyfikowanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta,
  • profesjonalne zadawanie pytań,
  • zbieranie niezbędnych informacji i ich wykorzystywanie,
  • słuchanie bierne a aktywne, w tym: techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ